Varukorg

Summering

Hitta butik Kontakta oss

Vad gäller för en reklamation

Vad gäller för reklamation

Självklart är vi måna om att din produkt ska uppfylla dina förväntningar. Garantin omfattar brott eller fabrikationsfel på sängens ram och fjädrar – övriga delar enligt konsumentköplagen. Garantin gäller inte om sängen är köpt i andra hand, utsatts för åverkan, vårdslöshet, vanvård, slitage eller felaktigt användande. Inte heller om sängen har demonterats, modifierats eller reparerats av någon annan än Kungsängens utsedda personal.

Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Vid en godkänd reklamation hjälper vi dig enligt följande:

  • I första hand avhjälpa felet.
  • I andra hand ersätta dig med en ersättningsvara.
  • I tredje hand ge dig en skälig ersättning

Kungsängen strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att reklamationen mottagits, men det kan ta längre tid beroende på vilken produkt som reklamerats.

Vid eventuell reklamation som inte är godkänd debiteras du som kund den kostnad som eventuellt åsamkats KungSängen.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt Konsumentköplagen. Vid reklamationer följer KungSängen riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden.

 Du kan också läsa mer på www.konsumentverket.se.

Vid eventuell tvist följer KungSängen beslut från Allmänna reklamationsnämnden.